WAARNEMER DOORGRONDEN OPLOSSING INZICHT
Bent u op zoek naar een Mediator
in Nieuw-Vennep of Haarlemmermeer: neem contact op met ALIDA NOORDERMEER!
Telefoon: 06 – 222 429 94
E-mail: Alida@Atmavit.nl

ATMAVIT MEDIATION
Dotterbloemstraat 5
2153 ES Nieuw-Vennep
 Profiel – Alida Noordermeer
 

Als medisch analist onderzocht ik bloedcellen van leukemiepatiënten en ik heb aan diverse publicaties meegewerkt. Ik was 23 jaar toen ik werd gevraagd voor een leidinggevende functie en gedurende 10 jaar vervulde ik de functie laboratoriummanager van de haematologische laboratoria in het Leids Universitair Medisch Centrum. In de avonduren heb ik diverse studies gedaan waaronder aan de VU de doctoraalstudie Politicologie richting Beleid en Bestuur. Tijdens deze studieperiode ben ik van loopbaan veranderd en heb 6 jaar de functie van ambtelijk secretaris Ondernemingsraad in het LUMC vervuld.

Mijn loopbaan voltrok zich verder als manager HRM in een thuiszorginstelling met de opdracht de dienst te reorganiseren. Twee jaar later werd ik verzocht de financiële, facilitaire en administratieve diensten te herstructureren en met HRM te bundelen in een divisie Bedrijfsvoering. Ik werd benoemd tot divisiemanager. In die tijd kwam ik steeds meer in aanraking met competitie en conflict en mijn belangstelling groeide voor verdieping in mens en filosofie. Ik zocht een nieuwe uitdaging en aanvaardde een functie als lid Raad van Bestuur bij een gezinsvoogdij instelling.

De Wet op de Jeugdzorg was in aantocht en ik bereidde de fusie voor om met de vrijwillige jeugdzorg een Bureau Jeugdzorg te vormen. Als lid Raad van Bestuur heb ik het veranderingsproces geleid van een interne herstructering van de managementfuncties en het centraliseren van de bedrijfsvoering van 5 instellingen. In deze periode heb ik veel te maken gehad met conflicten op individueel, organisatie en fusieniveau. De fusie was nog maar net rond toen Bureau Jeugdzorg werd geconfronteerd met de 'zaak Savanna' en een strafvervolgingsproces naar een gezinsvoogd. Een intensief en indrukwekkend proces met veel negatieve landelijk publiciteit die uiteindelijk zorgde voor vertrek.

Deze intense ervaring heeft mij richting gegeven in het zoeken naar nieuwe wegen. Mijn belangstelling voor conflicthantering verdiepte zich. Externe factoren kunnen aanleiding zijn tot desastreuze gevolgen en hoe daarmee om te gaan? Ik beoefende al langere tijd meditatie, prana en yoga en zocht verdieping in een stilte retraite/Vipassana. Deze innerlijke reis bracht wederom een inzichtsproces op gang. De functies tot nu toe hadden wel aanzien aan de buitenkant gegeven, maar ook veel innerlijke strijd over dieper liggende waarden als integriteit. Ik begon voor mijzelf.

Bij een Universiteit verrichtte ik een tiental opdrachten als organisatieadviseur bedrijfsvoering en ondersteunde een ingrijpend reorganisatieproces. Ik zag hoe de lagere echelons van de organisatie functioneerden en kreeg inzicht in de hiaten die in mijn vorige functie als bestuurder voor mij verborgen bleven. Aan het Amsterdams ADR-instituut volgde ik de opleiding tot Legal Mediator en daarna nog de specialisaties Narratieve Mediation, Arbeidsmediation en Familiemediator.

Conflicten ben ik nooit uit de weg gegaan en dat heeft mijn inzicht en bewustwording verdiept. Zo is de naam ATMAVIT ontstaan. Atmavit betekent 'Zelfkennis'. Het heeft mij een levenshouding gebracht van niet oordelen. Betrouwbaar, dienstbaar, verbindend en rechtvaardig zijn de kernwaarden van waaruit ik werk. Ik ben analytisch, kritisch, doorgrondend, weeg af en zoek de synthese.

Lees verder


 

  © 2009 Atmavit - Sitemap - Design: Nuances - Bouw: Web Revolutions