WAARNEMER DOORGRONDEN OPLOSSING INZICHT
Bent u op zoek naar een Mediator
in Nieuw-Vennep of Haarlemmermeer: neem contact op met ALIDA NOORDERMEER!
Telefoon: 06 – 222 429 94
E-mail: Alida@Atmavit.nl

ATMAVIT MEDIATION
Dotterbloemstraat 5
2153 ES Nieuw-Vennep
 CONFLICTHANTERING
 

Arbeidsmediation
Bij een arbeidsgeschil gaat het vaak om conflicten tussen werkgever en werknemer. Als het vertrouwen tussen partijen ernstig is geschonden kan het best haalbare resultaat zijn dat op een goede manier afscheid van elkaar wordt genomen ofwel de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Bij Arbeidsmediation is snel handelen geboden. Hoe eerder leidinggevenden conflicten signaleren hoe groter de kans is dat de relatie weer hersteld kan worden. Vaak echter wordt arbeidsmediation ingezet op advies van de arbodienst en als de medewerker al enige tijd ziek is.

Buurtbemiddeling
Bij burenconflicten moet je denken aan geluidsoverlast van muziek, blaffende honden of slaande deuren, hinderlijk parkeren. De onderlinge contacten zijn verstoord en men is niet in staat elkaar aan te spreken. Verwijzers voor buurtbemiddeling zijn de wijkagent of een woningcorporatie. De filosofie van Buurtbemiddeling is dat de bemiddelaar neutraal is, zich luisterend opstelt en geen oordeel geeft over de situatie. Alida zet zich als vrijwilliger in voor Bureau Bemiddeling & Mediation regio Den Haag (www.bemiddelingmediation.nl) en bemiddelt in diverse burenconflicten.

 

  © 2009 Atmavit - Sitemap - Design: Nuances - Bouw: Web Revolutions